Regulamin sklepu

Adres do korespondencji:

Zamst Polska, ul. Szkolna 60B, 05-155 Leoncin.

Paczkomat InPost: LEO01M – Słoneczna 1, 05-155 Leoncin

Jeśli zamówiony produkt okazał się nietrafiony, możesz go w łatwy sposób zwrócić. Wystarczy, że skorzystasz z naszej strony zwrotu zakupów, dostępnej pod adresem https://furgonetka.pl/zwroty/2b41ed91-44eb-4d7e-a3d7-b3a91b3a9e23.

Internetowa działalność naszej firmy jest regulowana zapisami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Zapisy dotyczą zarówno treści zawartej na stronie www.zamst.com.pl jak i wszystkich zamieszczonych na niej dokumentów, odnośników i załączników. Na podstawie Regulaminu oferujemy Państwu produkty (zwane dalej „Produktami”).

Przed złożeniem zamówienia w naszym sklepie na stronie należy dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Zamawiając którykolwiek z Produktów, zarówno dokonując zamówienia poprzez Formularz (zwany dalej „Formularzem zamówienia”), drogą mailową, bądź drogą telefoniczną, akceptujesz zapisy tam zawarte.

Treść niniejszej Umowy jest przechowywana, natomiast wszystkie szczegóły dotyczące Twojego zamówienia wysyłane są pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie w procesie rejestracji adres e-mailowy.

Niniejszy Regulamin i Polityka prywatności jest dostępny dla wszystkich osób odwiedzających naszą stronę www.zamst.com.pl.

 1. Informacje o nas

1.1. Bezpośrednim dystrybutorem produktów Zamst jest Sylwia Strigl-Marek Prudent Support z siedzibą i adresem rejestracyjnym w Polsce, w Warszawie, ul. Filtrowa 70/4 kod pocztowy 02-057 Warszawa, NIP: 795-194-16-80, REGON: 146930770.

1.2. Wszystkie uwagi i sugestie dotyczące naszej działalności przyjmujemy pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail: sklep@zamst.com.pl. Wśród możliwych sposobów kontaktowania się z nami, udostępniamy również do dyspozycji klientów numery telefonu 787710416. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatorów sieci komórkowych w Polsce.

Numer telefonu dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00.

1.2. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. procedurę składania Zamówień, zawarcia z nami Umowy, dostawy Produktów, warunków odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku Produktów wadliwych, warunki realizacji kart rabatowych i prezentowych oraz ograniczenia dotyczące naszej odpowiedzialności. Działalność naszej strony reguluje również Polityka Prywatności.

1.3. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.

1.4. W niniejszym Regulaminie zawarliśmy następujące zwroty, kolejno oznaczające:

 1. a) „Konto użytkownika” – konto, które należy założyć na Stronie, jeśli chcesz złożyć Zamówienie, śledzić historię swoich poprzednich zamówień i mieć pełen dostęp do funkcjonalności Strony;
 2. b) “Niedopełnienie obowiązku” ma znaczenie zgodne z treścią punktu 10.9 niniejszego Regulaminu;
 3. c) “Dzień roboczy” – dzień, który nie jest sobotą, ani niedzielą, ani dniem wolnym od pracy;
 4. d) “Potwierdzenie Zamówienia” – e-mail, w którym akceptujemy Twoje Zamówienie, potwierdzamy dostępność Produktu i określamy termin wysyłki Produktu.
 5. e) “Umowa” – Twoje Zamówienie Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane przez nas i potwierdzone drogą e-mailową bądź telefoniczną;
 6. f) „Klient” – osobę fizyczną składającą Zamówienie na Stronie;
 7. g) „Odpowiedzialność” ma znaczenie zgodne z treścią punktu 10.9 niniejszego Regulaminu;
 8. h) „Zamówienie” – Zamówienie złożone przez Ciebie na Stronie, drogą telefoniczną lub drogą e-mailową w celu zakupienia od nas Produktu;
 9. i) wszelkie odniesienia do „Ciebie” (w tym odpowiednie formy czasownikowe) oznaczają klienta składającego Zamówienie na zakup Produktu;
 10. j) odniesienia do „punktów” oznaczają punkty niniejszego Regulaminu;
 11. k) zastosowane w niniejszym Regulaminie nagłówki służą tylko i wyłącznie ułatwieniu wyszukiwania informacji, nie mają one wpływu na interpretację ani rozumienie Regulaminu;
 12. l) słowa użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie. Słowa odnoszące się do płci tyczą się ich obu, a odniesienia do osób obejmują każdą osobę fizyczną, przedsiębiorstwo, korporację, firmę lub spółkę;
 13. m) wyrażenia takie jak „obejmuje” lub „w tym” oraz inne podobne sformułowania lub zwroty nie ograniczają objęcia daną kategorią innych elementów niż wymienione.

2. Status użytkownika i skutki z tym związane:

Składając Zamówienie w naszym sklepie www.zamst.com.pl jednocześnie oświadczasz, iż masz ukończone 18 lat oraz nie jesteś osobą ubezwłasnowolnioną. W związku z powyższym każdorazowo, składając zamówienie i jednocześnie akceptując warunki jego realizacji, akceptujesz niniejszy Regulamin bez żadnych zastrzeżeń. Żaden z zapisów, który pojawia się w Regulaminie nie pozbawia Cię przysługujących Ci ustawowo praw.

 1. Składanie zamówień

Zamówienia możesz składać na Stronie lub drogą e-mailową:

– na stronie poprzez formularz zamówienia, lub który znajdziesz po założeniu i zalogowaniu się na swoje konto („Konto użytkownika”).

– drogą elektroniczną na adres: sklep@zamst.com.pl;

 1. Zawarcie Umowy

4.1. Składając Zamówienie, możesz założyć Konto na Stronie, zgodnie z opisem w punkcie 10 i postępować według instrukcji umieszczonej na Stronie bądź przekazanej podczas rozmowy telefonicznej, opisującej sposób składania Zamówienia oraz wprowadzania zmian do potencjalnego Zamówienia przed jego złożeniem. Zamówienie możesz złożyć również drogą e-mailową.

4.2. Po wybraniu Produktu Strona wyświetli kwotę, jaką należy zapłacić, uwzględniając odpowiednią stawkę podatku VAT oraz wszelkie ewentualne opłaty za dostawę. Wszelkie ceny podane są w walucie obowiązującej w Polsce.

4.3. Akceptujemy następujące formy płatności za Zamówienia: za pobraniem, przelew oraz płatność gotówką przy odbiorze Produktu.

4.4. Oświadczasz, że wszystkie dane przekazane nam w celu zakupienia od nas Produktu są zgodne z prawdą i rzeczywistością oraz, że jesteś uprawniony do używania konta lub innej formy płatności, z której korzystasz, oraz posiadasz wystarczające środki lub odpowiednie możliwości na pokrycie kosztów Produktu. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących Twojej płatności przed dostarczeniem Produktu.

4.5. Składając Zamówienie przyjmujesz warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Masz prawo, możliwość oraz powinieneś zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składasz Zamówienie.

4.6. Twoje Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez nas Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania od Ciebie zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.

4.7. Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Produktu dopóki nie zaakceptujemy Twojego Zamówienia. Dopóki wyraźnie nie potwierdzimy, że przyjęliśmy Twoje Zamówienie, wysyłany przez nas e-mail, list, faks lub jakiekolwiek inne Potwierdzenie otrzymania Zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. W takim Potwierdzeniu możemy podać Ci numer Zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówionego Produktu. Możemy też, według naszego uznania, odmówić przyjęcia Twojego Zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności towaru, lub zaoferować Ci Produkt alternatywny (w takim przypadku wymagamy, abyś najpierw złożył ponownie Zamówienie).

4.8. Umowa jest zawarta, a my stajemy się prawnie zobowiązani dostarczyć Ci Produkt w chwili akceptacji Twojego Zamówienia. Akceptacja ma miejsce, gdy wyraźnie zaakceptujemy Zamówienie wysyłając do Ciebie e-mail w formie dokumentu o nazwie „Potwierdzenie Zamówienia” stwierdzający, że akceptujemy Twoje Zamówienie. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez nas i przekazaniu go do Twojego systemu e-mailowego w sposób umożliwiający Ci jego odczytanie. Do czasu zaakceptowania przez nas Twojego Zamówienia zastrzegamy sobie prawo do odmowy jego realizacji, Ty zaś masz prawo je anulować. W przypadku anulowania Zamówienia przez nas lub przez Ciebie przed jego akceptacją, niezwłocznie zwrócimy wszelkie dokonane Płatności związane z Zamówieniem Produktu.

4.9. Jeśli po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia i przekazaniu go do Twojego systemu e-mailowego stwierdzisz, że popełniłeś błąd w Zamówieniu, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod adresem: sklep@zamst.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 787710416. Nie możemy jednak zagwarantować, że zawsze będziemy w stanie zmienić Zamówienie zgodnie z Twoimi instrukcjami.

4.10. Jeżeli cena Zamówienia zmieni się, nim zaakceptujemy Twoje Zamówienie, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o potwierdzenie chęci kontynuowania zakupu w cenie skorygowanej.

4.11. Umowa dotyczy wyłącznie Produktów, których wysyłkę/realizację potwierdziliśmy w Potwierdzeniu Zamówienia. Nie jesteśmy zobowiązani dostarczyć żadnych innych Produktów mogących stanowić część Twojego Zamówienia, dopóki nie wyślemy Potwierdzenia Zamówienia dotyczącego tych Produktów.

4.12. Masz prawo utworzyć tylko jedno Konto użytkownika. W przypadku użytkowników zakładających więcej niż jednego Konto zastrzegamy sobie prawo do skasowania tych Kont. Zastrzegamy sobie również prawo do kasowania Kont użytkowników, którzy podszywają się pod innych użytkowników, podają nieprawdziwe dane osobowe albo w jakikolwiek sposób zakłócają działanie Strony.

 1. Warunki dostawy

5.1. Dostarczamy Produkt na miejsce dostawy określone przez Ciebie w Zamówieniu.

5.2. Postaramy się powiadomić Cię, jeśli szacowany termin dostawy może się zmienić i poinformujemy Cię o nowym planowanym terminie dostawy. W stosunku do osób innych niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności z żadnej straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

5.3. W chwili dostarczenia Produktu możesz zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy zobowiązujesz się sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Dla Twojej wygody powinieneś zachować potwierdzenie odbioru produktu na wypadek późniejszych kontaktów z nami odnośnie do Produktu.

5.4. Należy wziąć pod uwagę, że dostawa do niektórych miejsc może nie być możliwa. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą, korzystając z danych kontaktowych przekazanych nam w chwili złożenia Zamówienia w celu ustalenia, czy Zamówienie ma zostać anulowane, czy też dostarczone na alternatywny adres dostawy. Dostawa poza granicami Polski możliwa jest po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu z nami.

5.5. Towar dostarczamy w opakowaniach producenta danych Produktów.

5.6. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Ciebie w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Ciebie Twoich zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Ciebie w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Ciebie ryzyka nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Produktu.

5.7. Przy otwieraniu Produktu musisz uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami. Powinieneś również dołożyć wszelkich starań, aby opakowanie, w którym otrzymałeś Produkt, nie zostało uszkodzone ani zniszczone. Fabryczne opakowanie/pudełko, w nienaruszonym stanie, jest warunkiem korzystania z serwisu gwarancyjnego, zapewnianego przez producenta dostarczającego nam Produkty. Gwarant napraw serwisowych może odmówić naprawy sprzętu w ramach umowy gwarancyjnej w przypadku zniszczenia opakowania fabrycznego. Takie zniszczenie może oznaczać dla serwisanta uszkodzenia nieleżące po jego stronie, niewynikające z jego winy i związane z niewłaściwym użytkowaniem Produktu.

5.8. Powinieneś zapewnić bezpieczny odbiór Produktu bez zbędnej zwłoki i w rozsądnie określonym przez nas terminie.

5.9. Jeśli nie możesz przyjąć dostawy bądź odebrać Zamówienia, możemy zostawić powiadomienie z informacją o ponownej dostawie lub odbiorze od przewoźnika.

5.10. Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu Twojej nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki, lub jeśli nie przyjmiesz dostawy, lub nie odbierzesz Produktu od przewoźnika (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Produktu), możemy (bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw lub środków prawnych) wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

 1. a) naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione przez nas, a uzasadnione koszty;

lub

 1. b) nie udostępniać Produktu do dalszej dostawy lub odbioru i poinformować o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, w którym to przypadku zwrócimy Ci lub firmie obsługującej płatność pieniądze zapłacone nam na mocy danej Umowy, pomniejszone o kwotę naszych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Produktu oraz wszelkie opłaty za magazynowanie).

5.11. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że prezentowane Produkty są wystarczające i odpowiadają Twoim indywidualnym celom oraz spełniają Twoje indywidualne wymagania i mają indywidualne właściwości. Nie gwarantujemy, że Produkty będą je spełniać. Zgodnie z treścią Umowy Produkty nie mają posiadać indywidualnych, określonych właściwości. Ponadto w Umowie nie zostaje określony żaden specyficzny jej cel. Przyjmujesz do wiadomości, że Produkty są standardowe i nie są wykonywane na zamówienie, aby zaspokoić jakiekolwiek szczególne wymagania z Twojej strony.

 1. Warunki odstąpienia od Umowy

6.1. Możemy odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i zwrócimy wszelkie dokonane przez Ciebie płatności na wskazane przez ciebie konto bankowe, korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do zapłaty za Produkt.

 1. Odstąpienie przez Ciebie od Umowy w przypadku niewadliwego Produktu:

7.1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.zamst.com.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru. W tym celu powinieneś wysłać oświadczenie o odstąpieniu przez Ciebie od Umowy w formie pisemnej na adres e-mail: sklep@zamst.com.pl a następnie zwrócić zamówiony Produkt na adres korespondencyjny: Zamst Polska, ul. Szkolna 60B, 05-155 Leoncin.

Jako datę przyjęcia Twojego zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane na podany adres e-mail.

7.2. Od momentu wejścia w posiadanie Produktu jesteś zobowiązany do jego przechowywania i należytego obchodzenia się z nim. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym i nienaruszonym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, a na pewno nie nosić śladów użytkowania. Produkt musi być czysty oraz zawierać wszystkie elementy zabezpieczające go przed uszkodzeniami w trakcie wysyłki. Te same wytyczne dotyczą opakowania i pudełka, w którym otrzymałeś Produkt.

Po zawiadomieniu nas o chęci odstąpienia od Umowy lub zwrotu Produktu kwota przez nas pobrana zostanie Ci zwrócona jak najszybciej na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu przez Ciebie od Umowy numer konta i nazwę banku, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy.

7.3. W przypadku Produktu zakupionego za pomocą kart rabatowych, zastrzegamy sobie prawo do zwrotu wszelkich zobowiązań wobec Ciebie, wynikających z odstąpienia od Umowy i zwrotu Produktów poprzez zasilenie Twojego Konta wartością Zamówienia.

7.4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku dokonania zakupu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i otrzymania w ramach dowodu zakupu Produktu faktury VAT na dane firmy.

7.5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– produktów po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

– towarów sprowadzanych na zamówienie Klienta;

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Zamst Polska, ul. Szkolna 60B, 05-155 Leoncin.

7.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany i zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Jeżeli towar był dostarczony w oryginalnym opakowaniu, powinien być odesłany w tym samym opakowaniu.

7.8. Koszt opakowania, odesłania towaru do sprzedawcy i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

7.9. Wartość zwróconego towaru następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, po otrzymaniu nieuszkodzonego w transporcie towaru, na konto bankowe klienta. Klient nie wysyła towaru w opcji „za pobraniem”.

7.10.  Prudent Support zwraca koszty najtańszej przesyłki oferowanej w sklepie. Dotyczy to kosztów przesyłki do klienta. Koszty przesyłki od Klienta do sklepu pokrywa Klient. Prudent Support nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Reklamację dotyczące towaru

8.1. Prudent Support jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@zamst.com.pl. Prudent Support zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Prudent Support nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Prudent Support bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. A jeśli nie będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania asortymentu, lub jeśli Klient życzy sobie zwrot pieniędzy, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.1. Prudent Support podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prudent Support o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Prudent Support, ul. Filtrowa 70/4 02-057 Warszaw, mailowo pod adres sklep@zamst.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Prudent Support zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Produkty wadliwe

10.1. Gwarantujemy, że:

 1. a) Produkt zostanie dostarczony nieużywany, nieuszkodzony w zamówionych ilościach; oraz
 2. b) Produkt będzie zgodny z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub w naszym materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia. Wszystkie opisy produktów znajdujących się na stronie, a oferowanych przez Sklep, są zgodne ze stanem faktycznym i nie odbiegają od rzeczywistości.

10.2. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub na samym Produkcie. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że korzystasz z Produktu wyłącznie zgodnie z instrukcjami.

10.3. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w doskonałym stanie. Jednakże, jeśli powiadomisz nas, że Produkt jest wadliwy, zgadzasz się przechować Produkt w obecnym stanie do czasu udostępnienia go nam do wglądu w odpowiednim terminie.

10.4. Aby umożliwić Ci dostęp do wszelkich środków ochrony prawnej w przypadku otrzymania wadliwego Produktu, możemy potrzebować Twojej pomocy oraz niezwłocznego przekazania pewnych informacji na temat Produktu, w tym:

 1. a) sprecyzowania, z uwzględnieniem istotnych szczegółów, jak Produkt jest według Ciebie uszkodzony lub wadliwy;

oraz

 1. b) numeru dokumentu dostawy oraz wszelkich innych zasadnie wymaganych przez nas informacji;

oraz

 1. c) dokumentacji fotograficznej uwzględniającej uszkodzone elementy;
 2. d) otrzymanej wraz z Produktem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

10.5 Jeśli chcesz, abyśmy naprawili, wymienili lub zwrócili zapłatę za Produkt zgodnie z obowiązującą Umową a okaże się, że ów Produkt:

 1. a) był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach;

lub

 1. b) uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy;

lub

 1. c) był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Produktu lub naszymi;

lub

 1. d) uległ normalnemu zużyciu,

to, po jego dostarczeniu, możemy według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Produkt oraz możemy zażądać, żebyś uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów standardowych, bądź też wykorzystać inne szczegóły dotyczące płatności przekazane nam podczas dokonywania Zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania powyższego postanowienia.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

11.1. Punkt 11 ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi punktami i reguluje cały zakres naszej Odpowiedzialności oraz przysługujące Ci jedyne i wyłączne środki ochrony prawnej:

 1. a) dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy lub zawartych na Stronie (lub jakiejkolwiek ich części);

lub

 1. b) w inny sposób odnoszące się do niniejszego Regulaminu bądź też zawarcia lub wykonania jego postanowień.

11.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają:

 1. a) naszej Odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa;

lub

 1. b) Twoich ustawowych praw konsumenta.

11.3. Naszym jedynym obowiązkiem podczas wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jest dochowanie należytej staranności i wykazanie się należytymi umiejętnościami.

11.4. Z zastrzeżeniem punktu 11.2:

 1. a) prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów. W szczególności prosimy przyjąć do wiadomości, że należy samodzielnie zasięgnąć informacji dotyczących danego Produktu przed wyrobieniem własnej opinii na jego temat oraz przed podjęciem decyzji o jego zakupie.

11.5. Z zastrzeżeniem punktu 10.2 nie akceptujemy i niniejszym wyłączamy wszelką Odpowiedzialność za Niedopełnienie Obowiązku za wyjątkiem naszej Odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu.

11.6. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosimy Odpowiedzialności za:

 1. a) utratę dochodów;
 2. b) utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków;
 3. c) utratę zawieranych umów;
 4. d) utratę możliwości korzystania z pieniędzy;
 5. e) utratę spodziewanych oszczędności;
 6. f) utratę transakcji;
 7. g) utratę czasu;
 8. h) utratę możliwości;
 9. i) utratę dobrego imienia;
 10. j) utratę reputacji;
 11. k) utratę zdrowia;
 12. l) stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych;

lub

 1. m) jakąkolwiek stratę pośrednią lub wtórną;

i taka Odpowiedzialność jest wykluczona, niezależnie czy szkoda jest przewidywalna, znana lub oczekiwana. Dla uniknięcia wątpliwości, punkty 11.6(a) do 11.6(l) mają zastosowanie bez względu na to, czy owe straty są pośrednie, bezpośrednie, wtórne lub o innym charakterze.

11.7. Ograniczenia Odpowiedzialności zawarte w punkcie 11.7 obejmują zarówno wszelką Odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszym Regulaminie, jak i wszelką Odpowiedzialność będącą rezultatem nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

11.8. W niniejszym Regulaminie:

 1. a) „Odpowiedzialność” oznacza odpowiedzialność za naruszenie warunków Umowy, Niedopełnienie Obowiązku, wprowadzenie w błąd, przywrócenie stanu poprzedniego lub jakąkolwiek inną podstawę roszczenia związaną lub wynikającą z niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszym Regulaminie lub wynikającą z nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu (dla celów niniejszej definicji wszystkie odniesienia do „niniejszego Regulaminu” uznaje się za obejmujące wszelkie umowy zabezpieczające);

oraz

 1. b) “Niedopełnienie Obowiązku” oznacza niedopełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z wyraźnych lub dorozumianych postanowień zobowiązań o dochowaniu należytej staranności i posługiwania się odpowiednimi umiejętnościami podczas realizacji postanowień Umowy.
 2. Ochrona danych osobowych

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

 1. Okoliczności niepodlegające naszej kontroli

13.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody lub opóźnienia w realizacji Umowy spowodowane jakąkolwiek przyczyną niepodlegającą naszej kontroli, w tym za działanie jakiejkolwiek siły wyższej, osób trzecich (w tym między innymi hakerów, dostawców, administracji publicznej, quasi-państwowej, ponadpaństwowej lub lokalnej), powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub zatrzymania ze strony właściwych władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu („Działanie Siły Wyższej”) bez względu na to, czy wspomniane okoliczności mogły zostać przewidziane.

13.2. Zarówno Ty jak i my możemy niezwłocznie rozwiązać Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, gdy Działania Siły Wyższej trwają przez okres siedmiu dni roboczych lub dłuższy, i w takim przypadku żadna ze stron nie ponosi względem drugiej strony odpowiedzialności za powód takiego rozwiązania (z wyjątkiem zwrotu dokonanej płatności za niedostarczony Produkt).

13.3. Jeśli zawarliśmy Umowę na dostawę identycznych lub podobnych Produktów z więcej niż jednym klientem, a nie mamy możliwości pełnej realizacji naszych zobowiązań względem Ciebie z powodu Działania Siły Wyższej, możemy zdecydować według własnego uznania, które Zamówienia będziemy realizować i w jakim zakresie.

 1. Skutki niewykonania Umowy

14.1. Jeśli naruszysz jakikolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, możemy niezwłocznie rozwiązać stosowną Umowę poprzez pisemne wypowiedzenie i zachować wszelkie zaliczki, Ty zaś jesteś zobowiązany zwolnić nas od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania, koszty i wydatki jakiejkolwiek natury, wynikające z rozwiązania Umowy oraz niezwłocznie zapłacić nam wszelkie należne nam kwoty.

14.2. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Tobie lub nam prawa lub środki ochrony prawnej. Rozwiązanie Umowy nie wpłynie na wejście w życie lub obowiązywanie przepisów, które miały wejść w życie lub obowiązywać z chwilą lub po takim rozwiązaniu.

 1. Zawiadomienia

15.1. Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy wymagają formy pisemnej i mogą zostać dostarczone osobiście lub za pomocą listu opłaconego z góry lub za potwierdzeniem odbioru lub przez pocztę elektroniczną oraz skierowane do odpowiedniej osoby na ostatni znany drugiej stronie adres. Dla uniknięcia wątpliwości dla potrzeb Umowy i niniejszego Regulaminu, e-maile traktowane są jako zawiadomienia w formie pisemnej.

15.2. Przyjmuje się, że wszelka korespondencja wysłana drogą pocztową została doręczona w przeciągu pięciu dni roboczych od dnia nadania, jeśli adres odbiorcy jest w Polsce. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością. Jako potwierdzenie faktu, że korespondencja została doręczona wystarczy udowodnić, że list lub e-mail został właściwie zaadresowany i zależnie od okoliczności, został nadany jako list opłacony z góry lub za potwierdzeniem odbioru, wysłany lub otrzymano potwierdzenie jego doręczenia.

 1. Reklama na Stronie

16.1 Dołożymy wszelkich starań, aby przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących reklamy oraz odnoszących się do Strony.

 1. Postanowienia ogólne

17.1. W celu prowadzenia prawidłowej księgowości i dla celów podatkowych będziemy przechowywać dokumentację Twojego Zamówienia oraz niniejszy Regulamin przez pięć lat po przyjęciu Zamówienia. Radzimy wydrukować i zachować kopię niniejszego Regulaminu, Twojego Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia, by móc się do nich odwołać w przyszłości.

17.2. Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu przez nas lub przez Ciebie z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszego Regulaminu lub Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa i nie będzie obejmować ani mieć wpływu na żadne inne ani późniejsze zdarzenie, nie narusza żadnych praw ani środków ochrony prawnej mających zastosowanie, ani w żaden sposób nie modyfikuje ani nie ogranicza naszych ani Twoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.

17.3. Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu lub Umowy stanie się lub zostanie uznany za nieważny lub niepodlegający wykonaniu przez właściwy sąd, taka nieważność lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na inne punkty oraz części punktów, i wszystkie one obowiązują póki niniejszy Regulamin lub Umowa mogą pozostać w mocy z pominięciem punktu niepodlegającego wykonaniu.

17.4. Nie wolno Tobie przenosić, przekazywać, wprowadzać zmian, obciążać opłatami, podzlecać, tworzyć powiernictwa, ani dokonywać żadnych innych czynności dotyczących Regulaminu i Umowy, a także któregokolwiek z Twoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.

17.5. Żaden punkt niniejszego Regulaminu ani Umowy nie tworzy spółki, agencji ani relacji pracodawca-pracownik pomiędzy Tobą a nami i nie powinien być w ten sposób postrzegany.

17.6. Nikt, kto nie jest stroną niniejszego Regulaminu lub Umowy, nie nabywa żadnych wynikających z nich praw, ani nie jest uprawniony do korzystania z któregokolwiek z ich postanowień, nawet, jeśli osoba ta oparła się na którymkolwiek z nich lub wyraziła którejkolwiek ze stron niniejszego Regulaminu lub Umowy zgodę na podleganie któremukolwiek z tych postanowień.

17.7. Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu. Zarówno Ty, jak i my niniejszym poddajemy się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie transakcje, korespondencja oraz kontakty między nami są dokonywane lub prowadzone w języku polskim.

 1. Zmiany Ogólnego Regulaminu Prowadzenia Działalności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie, o ile jest to konieczne w nagłych przypadkach jak zmiany w prawie lub z przyczyny techniczne. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane online, jednakże dalsze korzystanie ze strony uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.

Warunki Korzystania ze Strony

 1. Strona niniejsza (wraz z odnośnymi dokumentami, załącznikami, itd.) opisuje warunki korzystania („Warunki Korzystania”), na podstawie których korzystasz z naszej strony internetowej www.zamst.com.pl („Strona”) zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Zanim skorzystasz ze Strony przeczytaj uważnie te Warunki Korzystania. Korzystając ze Strony, wskazujesz, że akceptujesz te Warunki Korzystania i zgadzasz się postępować zgodnie z nimi.
 2. Skorzystanie z jakiejkolwiek części Strony w jakimkolwiek zakresie oznacza akceptację niniejszych Warunków Korzystania, wchodzących w życie wraz z datą Twojego pierwszego skorzystania ze Strony. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Korzystania, powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony.
 1. Strona obsługiwana jest przez Prudent Support („my”), jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce z siedzibą przy ul. Filtrowej 70/4, 02-057 Warszawa, Polska.
 2. Jesteś odpowiedzialny za dostęp do Strony przez jakąkolwiek osobę korzystającą z Twojego połączenia internetowego oraz za podanie niniejszych Warunków Korzystania do jej wiadomości.
 3. W żadnym przypadku nie powinieneś korzystać ze Strony lub przekazywać nam, na Stronę lub dowolnemu użytkownikowi Strony czegokolwiek, co:
 1. a) jest naruszeniem jakiegokolwiek przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub regulaminów jakiegokolwiek mającego zastosowanie prawa;
 2. b) jest nieuczciwe, karalne lub bezprawne;
 3. c) jest niedokładne lub nieaktualne;
 4. d) jest obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, wulgarne, bluźniercze, rasistowskie, seksistowskie, dyskryminujące, obraźliwe, uwłaczające, szkodliwe, molestujące, zawierające groźby, krępujące, złośliwe, obraźliwe, nienawistne, groźne, oszczercze, nieprawdziwe lub polityczne;
 5. e) udaje inną osobę lub podmiot lub błędnie przedstawia związek z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 6. f) ogranicza lub narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej (w tym prawa do wzorów, znaków towarowych i do rozpowszechniania) lub prywatność lub inne prawa nasze lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 7. g) jest sprzeczne z naszymi interesami;
 8. h) jest sprzeczne z konkretną zasadą lub wymogiem, ustalonym przez nas na Stronie w odniesieniu do konkretnej części Strony lub Strony ogólnie;

lub

 1. i) obejmuje korzystanie, dostarczanie lub przekazywanie jakichkolwiek wirusów, niezamówionej poczty elektronicznej, koni trojańskich, trap doors, back doors, easter eggs, robaków, bomb zegarowych, agentów czyszczących lub programów komputerowych, mających na celu zniszczenie, szkodliwy wpływ, niejawne przechwycenie lub przywłaszczenie dowolnego systemu, danych lub osobistych informacji.
 2. Niniejszym udzielasz nam nieodwołalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, przenaszalnej, sublicencjonowalnej licencji na korzystanie z jakichkolwiek materiałów, które nam przekazałeś lub umieściłeś na Stronie, w celu użycia na Stronie lub generalnie w celach marketingowych (w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakichkolwiek nośników), dotyczących naszych produktów. Licencja ta obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wyrażasz zgodę na niewykonywanie Twoich autorskich praw osobistych, zapewniających wskazanie Ciebie jako autora oraz udzielasz zgodę na modyfikowanie przekazanych przez Ciebie materiałów.
 3. Komentarze i inne materiały umieszczone przez nas na Stronie mogą służyć jako porada, na której można oprzeć swoje decyzje. Zrzekamy się jednak wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z opierania się na poradach i komentarzach innych użytkowników Strony. Jedyne informacje, za które ponosimy odpowiedzialność to opisy dotyczące danych Produktów oraz nasze recenzje danych Produktów.
 4. Zobowiązujesz się do przestrzegania przez cały czas wszelkich instrukcji dotyczących korzystania ze Strony, które od czasu do czasu wydajemy.

Dostępność Strony, bezpieczeństwo i dokładność

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby Strona była dostępna 24 godziny na dobę, jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Strona jest niedostępna w danym czasie lub okresie. Nie gwarantujemy, że dostęp do Strony będzie nieprzerwany, terminowy i bezbłędny. Nie jest to możliwe do zagwarantowania ze względu na charakter internetu. Dodatkowo, możemy być od czasu do czasu zmuszeni do przeprowadzenia napraw, przeglądu technicznego lub wprowadzenia nowych opcji i funkcji.
 2. Dostęp do Strony może być zawieszony lub cofnięty Tobie osobiście lub wszystkim użytkownikom czasowo lub na stałe w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Możemy także nałożyć ograniczenia na długość i sposób korzystania z jakiejkolwiek części Strony z dowolnego powodu. Jeśli nałożymy ograniczenia konkretnie na Ciebie, nie wolno Ci korzystać ze Strony pod innym imieniem lub inną nazwą użytkownika.
 3. Nie gwarantujemy, że Strona będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używasz. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku Twojego dostępu do Strony lub korzystania z niej lub uzyskania jakichkolwiek materiałów ze Strony. Nie ponosimy również odpowiedzialności za działania osób trzecich.
 4. Możemy zmienić lub uaktualnić Stronę i wszystko na niej opisane bez uprzedniego powiadomienia.
 5. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje i materiały na Stronie były prawidłowe. Jednakże nie dajemy gwarancji ani nie składamy oświadczenia, wyraźnego ani dorozumianego, że są one kompletne, dokładne, aktualne, zdatne do określonego celu oraz w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniedbania. Nie narusza to obowiązku nałożonego na nas jakąkolwiek umową o dostarczaniu Ci usług, w tym obowiązku w ramach Umowy, zapewnienia Ci dokładnych informacji i porad, które możemy wykonać za pomocą bezpiecznej części Strony dostępnej dla osób posiadających odpowiednie hasło.
 6. Materiały zawarte na Stronie przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstawy do jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku z naszej strony. Żadne informacje na Stronie nie stanowią części oferty lub umowy.

Rejestracja na Stronie

 1. Jeśli chcesz złożyć Zamówienie na Stronie bądź drogą telefoniczną, dotyczące zakupu jednego z Produktów wymienionych na Stronie, musisz wypełnić formuła zamówienia lub założyć konto na Stronie („Konto”), do którego będziesz mógł uzyskać dostęp przez „Moje Konto Użytkownika”, będące częścią Strony. Aby się zarejestrować musisz nam podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy i adres e-mailowy oraz ewentualnie inne informacje dotyczące Twojej osoby. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat.
 2. Po zarejestrowaniu się na Stronie, zostaniesz poproszony o utworzenie nazwy użytkownika i hasła przydzielonego do Twojego Konta. Hasło należy zachować w tajemnicy i natychmiast powiadomić nas, jeśli jakiekolwiek nieautoryzowane osoby trzecie weszły w posiadanie tego hasła lub jeśli miało miejsce jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie Twojego adresu e-mailowego lub Konta lub jakiekolwiek znane Tobie naruszenie bezpieczeństwa. Zgadzasz się, że każda osoba, której ujawniona została Twoja nazwa użytkownika lub hasło, jest upoważniona do działania jako na Twoją rzecz do celów korzystania (i/lub dokonywania transakcji za pośrednictwem) Twojego Konta. Należy pamiętać, że ponosisz pełną odpowiedzialność, jeśli nie zachowasz w tajemnicy swojego hasła.
 3. Musisz być zarejestrowany za pomocą prawidłowego adresu e-mailowego, którego używasz regularnie, abyśmy między innymi mogli do Ciebie wysyłać e-maile administracyjne. Wszelkie Konta, które zostały utworzone za pomocą cudzego lub tymczasowego adresu e-mailowego, mogą zostać zablokowane bez powiadomienia. Możemy wymagać potwierdzenia Konta przy rejestracji lub jeśli mamy podstawy sądzić, że użyłeś niewłaściwego adresu e-mailowego.
 4. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Prudent Support na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Założenie konta przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Prudent Support nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, kontaktując się z firmą Prudent Support. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Prudent Support za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika. Prudent Support zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 5. Mimo zapisywania przez nas informacji dotyczących Zamówienia złożonego na Stronie związanego z zakupem jednego z Produktów wymienionych na Stronie, ze względów bezpieczeństwa nie możesz pobrać tych informacji bezpośrednio. Możesz uzyskać do nich dostęp, logując się na swoje Konto. Możesz przeglądać informacje dotyczące Twoich Zamówień, które zostały zakończone, które są otwarte i które ostatnio zostały wysłane oraz zapisywać i zarządzać danymi adresowymi, bankowymi oraz zasubskrybowanymi newsletterami.

Nasza odpowiedzialność

 1. W zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa oraz z zastrzeżeniem punktu 21 we wszystkich przypadkach innych niż w odniesieniu do usług, które świadczymy dla konkretnego konsumenta (i które są regulowane własnymi warunkami umowy i warunkami współpracy):
 1. a) nie ponosimy odpowiedzialności (czy to dotyczącej Umowy, rekompensaty, zaniedbania, wprowadzenia w błąd, przywrócenia stanu poprzedniego lub pod innym tytułem prawnym) w odniesieniu do Twojego korzystania lub niezdolności korzystania lub opóźnienia w korzystaniu ze Strony lub jakiegokolwiek materiału w niej zawartego lub dostępnego przez Stronę lub przez działania lub decyzje podjęte w wyniku korzystania ze Strony lub z takiego materiału za:
 2. a) utratę dochodów;
 3. b) utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków;
 4. c) utratę zawieranych umów;
 5. d) utratę możliwości korzystania z pieniędzy;
 6. e) utratę spodziewanych oszczędności;
 7. f) utratę transakcji;
 8. g) utratę czasu;
 9. h) utratę możliwości;
 10. i) utratę dobrego imienia;
 11. j) utratę reputacji;
 12. k) utratę zdrowia;
 13. l) stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych;

lub

 1. m) jakąkolwiek stratę pośrednią lub wtórną;

niezależnie od tego, czy takie straty były możliwe do przewidzenia lub zostaliśmy powiadomieni o możliwości poniesienia takich strat. Dla uniknięcia wątpliwości, punkty od (b) do (m) mają zastosowanie bez względu na to, czy straty są bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub inne.

 1. Jeśli, składając Zamówienie na Produkt za pośrednictwem Strony lub drogą telefoniczną zawierasz z nami Umowę, która zostanie zaakceptowana przez nas zgodnie z naszym Regulaminem, odpowiednie postanowienia tego Regulaminu odnoszące się do naszej odpowiedzialności i jej ograniczenia w stosunku do takiej Umowy zastępują postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności w punkcie 21.a powyżej.

Znaki towarowe

 1. Wszelkie nazwy i loga Prudent Support oraz związane z nimi nazwy, znaki Produktu i slogany są znakami towarowymi lub znakami usługowymi naszymi lub naszych licencjodawców.

Prawa własności intelektualnej

 1. Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących Strony oraz materiałów na niej publikowanych. Prace te chronione są prawami autorskimi i konwencjami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.
 2. Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty z dowolnej podstrony ze Strony, by móc się do nich odwołać w przyszłości i możesz zwrócić uwagę innych osób w ramach twojej organizacji na materiały zamieszczone na Stronie.
 3. Nie wolno Ci w żaden sposób modyfikować papierowych i cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów drukowanych lub pobranych i nie wolno Ci używać żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio, ani żadnych grafik oddzielnie od załączonego tekstu.
 4. Nie wolno Ci używać jakichkolwiek części materiałów ze Strony w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.
 5. Jeśli wydrukowałeś, skopiowałeś lub pobrałeś jakąkolwiek część Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu, utracisz niezwłocznie prawo do korzystania ze Strony i według naszego uznania będziesz zobowiązany zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które utworzyłeś.

Informacje dotyczące Twojej osoby i Twoich wizyt na Stronie

 1. Możemy przetwarzać informacje dotyczące Twojej osoby zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie przekazane przez Ciebie dane są prawidłowe.

Transakcje zawierane za pośrednictwem Strony

 1. Umowy dotyczące dostawy Produktów zamawianych na Stronie lub drogą telefoniczną a powstałe w wyniku Twoich wizyt na Stronie są regulowane naszym Regulaminem.

Strony internetowe osób trzecich

 1. Nie sprawujemy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony internetowej, którą wskazuje link na Stronie (chyba, że jesteśmy operatorem tych linkowanych stron). Takie linkowane strony są udostępniane „takie, jakie są” wyłącznie dla wygody użytkownika i bez gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w odniesieniu do informacji na nich udostępnianych. Nie udzielamy żadnego poparcia ani rekomendacji stronom internetowym osób trzecich, które wskazuje link na Stronie.
 2. Bez naszej zgody nie wolno włączać Strony do Twojej własnej lub cudzej strony internetowej.
 1. Niniejszym udzielamy odwoływalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego prawa umieszczenia linku na Twojej stronie internetowej do strony głównej Strony, pod warunkiem, że uczynisz to w sposób uczciwy i legalny, bez szkody dla naszej reputacji i nie czerpiąc z tego korzyści. W szczególności nie wolno:
 2. a) udzielać gwarancji ani wydawać oświadczeń o nas, naszych produktach i naszej polityce bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody;
 3. b) mówić niczego fałszywego, mylącego, poniżającego lub obraźliwego o nas, naszych produktach lub naszej polityce;

oraz

 1. c) sugerować w sposób wyraźny lub dorozumiany, że popieramy Twoją stronę lub jesteśmy z nią związani, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.

Klauzula salwatoryjna

 1. Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Warunki Korzystania obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

Polskie prawo i jurysdykcja

 1. Niniejsze Warunki Korzystania oraz Twoje korzystanie ze Strony (i wszystkie pozaumowne powiązania wynikające lub związane z nimi) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów polskich do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać na mocy niniejszych Warunków Korzystania.

Wersja: styczeń 2023

Transport realizujemy za pośrednictwem firmy Furgonetka.pl

Wszystkie wysyłki produktów są realizowane przez firmy kurierskie współpracujące z Furgonetka.pl.

Pełny regulamin furgonetka.pl:

https://furgonetka.pl/regulamin

Obowiązujący cennik: darmowa wysyłka lub kwota wskazana podczas zamówienia w zależności od opcji dostawy wybranej na stronie www.zamst.com.pl podczas składania zamówienia.

Deklarowany czas doręczenia przesyłki na terenie Polski to 60h. Zazwyczaj zakupione produkty wysyłane są do godziny 17, a przesyłka doręczana jest następnego dnia po nadaniu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

Istnieje możliwość wysyłki poza granice przy czym koszt wysyłki może być obliczany indywidualnie – zależnie od wagi i kraju. Prosimy w takim przypadku o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Deklarowany czas doręczenia przesyłki poza granice Polski to 3-6 dni robocze,

Deklarowany czas doręczenia przesyłki w kraju: 60 godzin od zaksięgowania transakcji.

Szczegółowe informacje o dostawie na terenie Polski:

prosimy o kontakt pod adresem email: sklep@zamst.com.pl

Jeśli kurier nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem doręczenia, zostawi awizo. Posiada ono podstawowe informacje, a także informacje kontaktowe. Otrzymają Państwo także wiadomość sms z informacjami o nieudanej próbie doręczenia paczki i terminie kolejnej dostawy.

Powtórne doręczenie będzie realizowane jeśli nie można pozostawić paczki pod adresem doręczenia, a także w sąsiedztwie oraz jeżeli nie ma punktu odbioru zwanego Parcel Shop w pobliżu. Po pierwszej próbie doręczenia przesyłki kurier ma prawo pozostawić ją bowiem w punkcie Parcel Shop, odbiór paczki możliwy jest wówczas w każdy dzień roboczy oraz w sobotę do godziny 18-stej.